Forpligtelser - Ret, luk og slet

Dette er en guide til, hvordan du retter, lukker og sletter dine forpligtelser i PACTIUS-platformen

Ret forpligtelse

Ændringer til en forpligtelse sker ved at klikke på “Edit”-knappen øverst til højre på forpligtelsens hovedside. Derved fremkommer følgende pop op-boks: 

Det er muligt at ændre de fleste felter på forpligtelsen. Når oplysningerne er indtastet, trykkes på “Gem”-knappen, og du returnerer til forpligtelsens hovedside. 

Det er muligt at genberegne opgaver ved ændring af en forpligtelse. Hvis du ønsker at genberegne de underliggende opgaver, skal du ændre enten forekomst, interval eller hyppighed (se ovenfor) og derefter klikke på “OK” på den efterfølgende pop op-boks (se billede nedenfor):  

Note: Systemet genberegner IKKE opgaver, der allerede er blevet responderet på.

Luk/Åben en forpligtelse 

Du kan lukke en forpligtelse ved at klikke på “Luk”-knappen øverst til højre på forpligtelsens hovedside. Når en forpligtelse er lukket, fremgår den som udgangspunkt ikke på lister i systemet, ligesom der ikke bliver sendt notifikationer på forpligtelsen.

Du kan genåbne en lukket forpligtelse ved at klikke på “Åben”-knappen øverst til højre på forpligtelsens hovedside. 

Note: Det er muligt at inkludere lukkede forpligtelser i søgninger ved at inkludere lukkede forpligtelser i søgekriterierne.

Slet en forpligtelse 

En forpligtelse kan slettes ved at klikke på “Slet”-knappen i øverste højre hjørne af forpligtelses hovedside, hvorefter et bekræftelse pop op-vindue fremkommer: 

Klik på "Slet" for at bekræfte sletningen, hvorefter forpligtelsen slettes, og du returnerer til kontraktens hovedside. 

Note: Når du sletter en forpligtelse, fjernes også alle underliggende opgaver og tilhørende dokumenter.