Hvad viser opgavestyringen?

Med Privacy-platformen får du et fuldt overblik over status på alle complianceopgaver på tværs af organiationen

Opgavestyringsboard

Opgavestyringen viser et klassisk opgavestyringsboard med tre kolonner. Her finder du organisationens planlagte, igangværende samt afsluttede opgaver.  

Uddeleger ansvar til afdelinger eller personer

På de enkelte opgaver i opgavestyringen kan du se, hvem der er ansvarlig for opgaven. Dette er den ansvarlige afdeling eller person, som du udfyldte, da du planlagde den pågældende aktivitet.  

Hvis du trykker på den enkelte opgave, kan du åbne opgaven op for at få et overblik over, hvordan opgaven skal løses. Øverst finder du navnet på selve opgaven, der skal løses. Herefter er der en dropdown, som viser opgavens status. Herefter forekommer opgavens deadline, en beskrivelse af opgaven, opgavens prioritet, hvilket forretningsområde opgaven er tilknyttet samt hvem, der er ansvarlig for opgaven. Desuden kan man tilknytte en kommentar til opgaven.  

Delopgaver

Scroller du længere ned, kan du se en liste over delopgaverne tilknyttet opgaven. Stort set alle aktiviteter i det pre-definerede opgave katalog har en række delopgaver, som guider brugeren (den ansvarlige) igennem forskellige delopgaver, som i sidste ende fører til, at opgaven er blevet løst. Når du har løst en delopgave, kan denne krydses af ved at klikke på feltet ved siden af den pågældende delopgave.  

Opgavestatus

Når du har påbegyndt opgaveløsningen, vil opgaven nu flyttes fra kolonnen med planlagte opgaver til kolonnen med igangværende opgaver.  

Dokumentation der validerer opgavens færdiggørelse

Når alle delopgaver er blevet løst, er det muligt at uploade dokumentation for at opgaven er løst efter gældende foreskrifter. Dette kan være et krav for nogle opgaver, mens det ikke er et krav for andre opgaver.

Du kan nu gribe fat i boksen med opgaven og rykke denne over til kolonnen med afsluttede opgaver. Dette vil give opgaven en grøn status. 

I årshjulets oversigt vil opgaven nu også have en grøn status, som indikerer, at opgaven er blevet afsluttet.