Kontrakter - Kontakter

Kontakter anvendes til at registrere alle de eksterne (eller interne) kontaktpersoner, der har en relation til den pågældende kontrakt.

Note: Kontakter kan ikke modtage notifikationer fra systemet. 

Hvis du klikker på fanebladet "Kontakter" på kontraktens hovedside, fremkommer en liste over alle de kontakter, der er oprettet på kontrakten: 

Tilføj en  kontakt 

En kontakt relateres ved at klikke på "+Tilføj"-knappen øverst til højre på listen over kontakter (se billede ovenfor), hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: 

Kontakter kan også tilføjes direkte fra kontraktparter ved at søge på eksisterende kontraktparter, du allerede har oprettet.  

Derefter udfyldes de relevante kontaktoplysninger, og der klikkes på "Gem"-knappen. 

Rediger en kontakt 

Du kan redigere en allerede tilknyttet kontakt ved at klikke på blyant-ikonet længst til højre på den pågældende kontakt, hvorefter den samme pop op-boks fremkommer (se billede ovenfor). De relevante kontaktoplysninger kan nu ændres. Tryk på "Gem"-knappen for at gemme dine ændringer.  

Slet en kontakt 

En allerede tilknyttet kontakt fjernes fra kontrakten ved at klikke på skraldespands-ikonet længst til højre på den pågældende kontakt (se billede ovenfor).