Kom i gang med DPA Service

Dette er en oversigt over alle aktiviteterne i DPA Service.

Databehandleroversigt template

Når en ny kontrolrunde skal igangsættes, vil du indledningsvis få tilsendt en template, hvor en oversigt af dine databehandlere, skal finde sted. Denne bruges til at oprette databehandlerne i DPA Service, hvorefter en kontrolrunde kan udsendes til dem, der fremgår på listen. I templaten er der vedlagt instruktioner, der kan belyse, hvilke oplysninger vi efterspørger.

Forløbsplan

I samarbejde med dig og din organisation, vil vi få fastlagt en plan over, hvornår kontrollen skal finde sted. Vi vil med andre ord finde datoer for udsendelsen af kontrolrunden samt deadline, hvorefter planen bliver ajourført.

DPA Service demo

En del af onboarding processen vil ydermere være, at vi vil tilbyde en demo af, hvordan DPA Service fungerer. Dermed kan du - sammen med dine kollegaer - få en indsigt i, hvordan hele proceduren forholder sig: en guide til at figurere rundt på DPA Service.

Auditrapport

Denne rapport er generet automatisk på baggrund af de svar, som dine databehandlere har givet i kontrollen. Rapporten giver dermed en overordnet vurdering af databehandlerens complianceniveau på baggrund af de fire temaer.

Ugentlig status

Når kontrolrunden er igangsat, vil du modtage en ugentlig status på, hvordan det forholder sig med din kontrolrunde. Det fremkommer vha. en såkaldt statusrapport, der angiver, hvilke besvarelser der er kommet i hus, al korrespondance med behandlerne osv. Dermed sagt, er dette en samlet fremdriftsrapport, der indikerer, hvordan kontrollen ”udvikler” sig.

Ledelsesrapport

Når kontrolrunden er afsluttet og alle besvarelserne er i hus, vil du få tilsendt en såkaldt ledelsesrapport. Ledelsesrapporten har til formål at give et overblik og dermed en samlet status over compliance-niveauet for dine databehandlere, der har besvaret kontrollen. Rapporten giver tilmed et overblik over de individuelle besvarelser, hvorfor du herefter har mulighed for at følge op, hvis der skulle være nogle databehandlere, der ikke levede op til kravene i din organisation.