1. Hjælpecenter
  2. Privacy
  3. Opret behandlingsaktiviteter

Hvordan begrunder jeg en slettefrist?

Når du dokumenterer dine behandlingsaktiviteter, kan der opstå et behov for at begerunde dine valgte slettefrister.

Step 1

I redigeringsflowet for en behandlingsaktivitet vælger du step 5: Hjemler.

Step 2

Her kan du vælge slettefrister på de persondatakategorier, der er føjet til behandlingsaktiviteten. 

Step 3

Under hver slettefrist finder du et begrundelsesfelt, hvor du har mulighed for at uddybe dit valg af slettefrist.

begrund-slettefrist